Werd op 24 Maart 1897 geboren in een provincie van het Hongaars-Oostenrijkse keizerrijk.
Hij was de zoon van een welgestelde boer, die zijn landerijen op feodale wijze bestuurde. Reichs jeugd is in hoge mate bepaald door een traumatische gebeurtenis toen hij elf jaar oud was.
Hij trof zijn moeder in bed aan met zijn leraar.Hij vertelde dat door aan zijn vader met als gevolg dat zijn moeder kort daarop zelfmoord pleegde.
Zijn tirannieke vader was van dat moment af een gebroken man en overleed een  paar jaar later. Kort na diens dood raakte Reich zijn erfenis van 500 hectare land kwijt aan de russen tijdens de eerste wereldoorlog.
Hij ging in het leger en werd luitenant bij de infanterie. In het najaar van 1918 nam hij zijn ontslag uit het leger en ging als oorlogsveteraan naar Wenen om medicijnen te studeren. Zijn interesse voor biologie en de oorsprong van het leven is al gewekt op de boerderij, die hij na zijn vaders dood zelf als 17-jarige jongen bestuurd, terwijl hij ernaast nog kans ziet om te studeren.
Hij zag kans om in vier in plaats van zes jaar af te studeren en zich verder te bekwamen in de psychoanalyse.  Hij ontmoette Freud, doceerde psychoanalyse en deed daarnaast veel onderzoek. Uiteindelijk werd hij de stichter en leider van een technisch seminarium op dat gebied.
Hij werd al snel algemeen erkend als de meest begaafde onder de jonge analytici en genoot veel respect onder zijn collega's.
Op 15 juli 1927 was Reich getuige van een bloedbad dat de nazi's aanrichtten onder een groep demonstrerende sociaal-democraten. Deze gebeurtenis zou een grote ommekeer teweeg brengen in Reichs denken. Voor het eerst zag hij het nauwe verband tussen repressieve structuren en psychische ziekte.Dat bracht hem ertoe om de ideeën van Freud en Marx te combineren tot zijn eigen sociale theorie.
In plaats van zich te beperken tot de psychische slachtoffers van die maatschappij, ging Reich zich nu inzetten voor die maatschappij en werd een vurig communist. Samen met een aantal collega's, ging hij de straat op om de arbeidersklasse voor te lichten over gezonde seksualiteit, geboorteregeling en abortus.Hij verwierf daardoor de bewondering van de gewone man en vrouw, maar vervreemde tegelijkertijd van het grootste deel van de Weense Psychoanalytische Vereniging.
Om persoonlijke en beroepsmatige redenen verhuisde Reich in 1930 naar Berlijn, waar hij een nieuwe analytische praktijk begon en zich tegelijkertijd bleef inzetten voor sociale en seksuele hervormingen. Ook intensiveerde hij zijn persoonlijke strijd tegen het opkomende fascisme. Mede onder invloed van het in zwang rakende stalinisme keerden de Duitse communisten Reich en zijn "sexual-politik" al snel de rug toe.
Omstreeks 1934 vluchtte de progressieve en joodse intelligentsia voor het oprukkende nazi-Duitsland, naar de grote steden van de landen daar omheen. Op het hoofd van sommigen was zelfs een prijs gezet door deze nazi's. (zoals op dat van Einstein); en wie niet op tijd was weggegaan, ging nu een zekere dood tegemoet. Reich probeerde In Kopenhagen voet aan de grond te krijgen, maar de Deense regering, gewaarschuwd voor zijn radicale ideeën, begon al na een paar maanden moeilijkheden te maken over zijn verblijfsvergunning. Zowel de analytici als de communisten wilden ook al niets meer van hem weten en hij verbrak in deze periode zijn laatste banden met deze twee werelden. Hij doolde wat door het toen nog vrije Europa en bracht zelfs nog een onbegrijpelijk en levensgevaarlijk bezoek aan Berlijn. Tussentijds schreef hij zijn  later beroemd geworden brochure: Wat is klassenbewustzijn?Daarop probeerde hij zich te vestigden in Malmo, Zweden, waar hij na een paar maanden ook weer werd weggewerkt.
Enigszins teleurgesteld vertrok hij naar Oslo. Hier kon hij tenslotte vijf jaar blijven - en inderdaad lijkt het Noorse volk het laatste, dat door zijn ideeën meegesleurd zou kunnen worden. Hij begon hier sinds lange tijd weer laboratoriumexperimenten te doen en startte een onderzoek naar de geleiding van de huid in de hoop de fysiologische basis voor genot en pijn te kunnen achterhalen.
Hij deed een voor die tijd zeer grondig onderzoek waarbij proefpersonen elektroden op hun huid geplakt kregen, waarna hen werd gevraagd zichzelf seksueel op te winden. ( Onderzoek wat heden nog op deze wijze wordt nagevolgd ) Hij ontdekte daarbij deeltjes  ( bionen ), die 'bemiddelen' tussen levende en niet levende materie.Dit alles gaf de Noorse pers genoeg stof om Reich genadeloos op te jagen en zwart te maken in de ogen van het grote publiek.
In 1939 vluchtte Reich voor de nazi's naar Amerika.Ondanks zijn overduidelijke verdienste in de strijd tegen het fascisme was Reichs reputatie (seksualiteit en communisme) hem al vooruit gesneld en het kostte hem de grootste moeite een reisvisum te krijgen.
De Amerikaanse autoriteiten vertrouwden hem voor geen cent en hij zou de rest van zijn leven niet meer van hun verdenkingen verlost worden. Vele van zijn vroegere collega's noemden hem 'psychotisch'- ook zo'n etiket waarvan je niet gemakkelijk meer afkomt.Ondanks alle tegenwerking hervatte Reich met nog meer energie zijn onderzoekswerk.
Hij bekostigde zijn laboratoriumonderzoek door weer een analysepraktijk op te zetten en al na korte tijd deed hij zijn belangrijkste ontdekking waardoor het hem lukte zijn ideeën over energie, seksualiteit, politiek en psychoanalyse in één theorie onder te brengen.
Hij ontdekte het bestaan van een universele energie die hij 'orgone-energie' noemde en overbrugde daarmee, zonder het zelf te beseffen, de kloof tussen wetenschap en magie.Zijn ontdekkingen vonden echter binnen noch buiten de wetenschappelijke wereld enige erkenning en de pijn en teleurstelling die dat teweegbracht zouden Reich nooit meer verlaten.
Het is mogelijk dat Reich's geestelijke vermogens hem in de laatste maanden van zijn leven werkelijk in de steek lieten, hoewel achtervolgingswaanzin in zijn omstandigheden niet zo'n vreemde reactie was.Hij was een politiek vluchteling voor het fascisme, gebrouilleerd met de communistische partij, geroyeerd door de Internationale vereniging voor Psychoanalyse, gezwegen nog van de enorme agressiviteit waarmee grote groepen in de Verenigde Staten iedere vorm van onderzoek naar seksualiteit veroordeelden en nog eens vertienvoudigd waar het hier iemand betrof, die de vruchten van deze studie gemeengoed trachtte te maken
Hij werd belachelijk gemaakt door de pers en uiteindelijk gearresteerd en vervolgd door de Food & Drug Administration, omdat hij beweerd zou hebben dat hij kanker kon genezen; een claim die hij in werkelijkheid nooit heeft gedaan. Zie ORANOR-experiment
Uiteindelijk werd hij gevangen gezet op het vermeende verboden bezit van apparatuur daarvoor.
 
In de periode 1955-1957 heeft Reich moeten toezien hoe zijn boeken vernietigd werden. Dit was de laatste officiële boekverbranding in het westerse Amerika
Hij stierf een jaar later in de gevangenis van Lewisburg, Pennsylvania, aan zijn gebroken hart en kreeg hij een hartaanval, 60 jaar oud.